Meteoritler

 
 
METEORİTLER
 Göktaşı Nedir ?

Uzayın, tümüyle parçalanmadan önce yeryüzüne erişen katı öğeleridir. Uzaydan yeryüzüne kadar ulaşan, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün katı cisimlere Göktaşı (meteorit) denir. 

Meteor Nedir ?


Göktaşlarının dünyanın atmosferi içindeki geçişleriyle oluşan ışıklı yada sesli olayalara meteor denir.

Göktaşlarının Boyutları veya Ağırlıkları Ne Kadardır ?


Güneş sisteminin gerçek katı cisimleri olan göktaşlarının, Sibirya’ ya düşen dev gök taşından (1908 yılının temmuz ayında 40.000 ton ağırlığında, dev bir göktaşı, Orta Sibirya’ da çapı 60 km’ den daha geniş bir alanı etkilemiş, yere düşmesiyle oluşan patlamaysa, 100 km’ den daha uzaklardan duyulmuştur) yıldızlar arası çok küçük taneciklere kadar, son derece değişen boyutları vardır. 

Göktaşları atmosferin üst kesimlerine her zaman çok büyük hızlarla, çoğunlukla saniyede 20-30 km hızla ulaşırlar. Bu hız, göktaşının yüzeyini akkor hale getirebilecek bir sürtünmeye yol açar. Yüzeydeki atomlar böylece, buharlaşırlar ve çevrelerindeki hava moleküllerini iyonlaştırarak yaklaşık 150 km’ lik bir yarıçap içinde göktaşını görünür kılan bir ışık yayınımına neden olurlar. Işığın atmosfer içindeki zayıflaması, göktaşının iriliğine göre değişir. Hacmi bir topluiğne başını geçmeyen çok küçük göktaşları, gökyüzünde akanyıldız (kayan yıldız) biçiminde görünür ve yaklaşık 50 km’ lik yükseltide tümüyle buharlaşırlar. Yeryüzüne erişebilen daha büyük göktaşları, hacimleri yeterli büyüklükteyse, gökyüzünde hızla hareket eden ateş küresi biçiminde (bolit) görünürler. Bunlar, maddelerinin parçalanmasıyla kendi çevrelerine çoğunlukla kıvılcıma benzeyen parlak noktalar saçarlar. Gözlenmelerinden bazen dakikalarca sonra, boğuk gürlemeler duyulur; bu süre, sesin yayılması süresine denk düşer.
Özellikle, son derece az görülen çok büyük boyutlu göktaşları yeryüzünde, Ay’ dakine benzer kraterler açabilirler 
(bunlar Ay kıraterlerinide oluşturan türden gök taşlarıdır). Arizona’ daki “Meteor Crater” bu türün en güzel örneklerinden biridir; çapı 1.200 metreyi bulur, kenarları yer yüzeyinden dışarı doğru 40 metrelik bir çıkıntı yapar ve 
çanak biçimindeki sirkin tabanı aşağı doğru  130 metreye iner.
 
Meteoritleri Nasıl Tanıyabiliriz?
 
Taş meteoritler Dünya'daki bazı kayaçlara çok benzer. Bunları tanımlamak için ince kesit yapıp polarizan mikroskopta incelemek gerekir. Metalik meteoritlerin yoğunluğu çok fazladır. Ayrıca mineralojik bileşimleri ve kristalleşme şekilleri Dünya'da bulunan materyallerden çok farklıdır. Metalik meteoritler kesilip parlatıldıktan sonra nitrik asit ile pamukla silindiğinde çok özel "widmanstatten" denilen kristalleşme şekilleri ortaya çıkar.
 
Meteoritlerin Yaşı
 
Bütün meteoritler çok yaşlıdır. 4,5 milyar yıl önce oluşmuşlardır. Meteoritlerin incelenmesi bize gezegenlerin içindeki materyaller hakkında bilgi verir ve Güneş Sistemi'nin nasıl meydana geldiğini anlamamıza yardımcı olur.

 
Dünya yüzeyine her yıl yaklaşık 3500 meteorit düşer • Atmosfere giren malzeme 107 ile 108 ton , ancak sadece birkaç meteorit elde edilebilmekte

 

    ~~ TÜRKİYE'DE BULUNAN VE METEORİT BÜLTENİNDE YAYINLANAN METEORİTLER~~

"*" Içeren isimleri ile Türkiye'den göktaşları bulundu 20 kayıt 
(daha fazla bilgi için ismine tıklayın; sıralamak için başlığındaki tıklayın)
isimyardım et durumyardım et Düşmekyardım et Yılyardım et yeryardım et tipyardım et kitleyardım et MetBullyardım et GoogleEarthyardım et
  •• tüm Harita 
notlar
Adalia Resmi   1883 Antalya, Türkiye Ökritler-mmict 1 gr   Google Dünya  
Aidin Şüpheli Y 1340 Aydin, Türkiye şüpheli göktaşı     Google Dünya  
Akyumak ** Resmi Y 1981 Ağrı, Türkiye Demir, IVA 50 kg 68 Google Dünya  
Birgi Şüpheli Y 1332 İzmir, Türkiye şüpheli Demir 50.8 kg   Google Dünya  
Bursa ** Resmi Y 1946 Bursa Türkiye L6 25 kg 39 Google Dünya  
çanakkale ** Resmi Y 1964 Çanakkale, Türkiye L6 4 kg 33 Google Dünya

Bu kategoride henüz ürün Yok.