Cüruf

Cüruf

 Cüruflar, demir meteoritleri ile çok karıştırılır. Bu nedenle curufları iyi tanımlayıp bilirsek, bu hataya daha az düşeriz. Cüruf, tamamen saf olmayan metaller eritildiği zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metallere verilen isimdir. Hafif metalin havaya temas edip oksitlenmesiyle oluşur. Metal cevherlerinin ergitilmesi ve metal arıtımı sırasında ergimiş metal üzerinde biriken posa. İçinde esas olarak silikatlar, kireç ve alüminyum oksit bulunur. Demir oksit (FeO), magnezyum oksit (MgO), sodyum oksit (Na2O) vb. bazik oksitlere de rastlanır. Cürufta, ayırma işleminin kolay olması için, metalle arasında büyük yoğunluk farkı bulunması, fırında kolay akması için düşük bir ergime sıcaklığına sahip olması gibi fiziksel özellikler aranır. Gerektiğinde, cürufun bu özellikleri kazanması için katkı maddeleri kullanılır. Cüruflar, ekonomik değeri yüksek maddeler içeriyorsa yeniden işlenirler. Ayrıca cüruf çimentosu, tuğla, döşeme taşı, cüruf yünü yapımında kullanılırlar.
 
Cüruf genellikle metal almak için eritiler camsı yan ürün olup, Yüksek sıcaklıkta ısıtılarak, insan yapımı, kaya gibi üretilmiş şeylere de bu terim kullanılır. Bu nedenle klinker denilen bir cüruf formu da vardır. Cürufların morfolojileri insanların dikkatini çeker.Cürufların birçoğun cevherin verimsiz ayrışması nedeniyle metal içerir ve bu yüzden de mıknatısa duyarlıdır.Diğer iki özelligi ise, camsı (vitreus) yüzeyler ve veziküller (gaz kabarcıkları) yapılarıdır.
Birçok cürufun göktaşından farklı olarak, kaba, pürüzlü  bir dış görüntüsü vardır.Bir çoğu cam halinde akış özelligi gösterir.Hatta bazıları, pekişmiş sağlam düzlüklere sahip bir alanı kaplar.Cüruflar bazen yol yapımında ve çakıl peyzaj olarak kullanılır, bu yüzden bir düşündüğünüzden daha yaygın bir konuma sahiptirler.

Resimdeki tüm örnekler incelenmedi, ama çoğu cüruftur. Bazıları olabilir fulgurites taşlaşmış toprak ve bir yıldırım düşmesi sonucu üretilen buharlaşmış organik madde -. Yüksek gerilim hatları yere düştüğünde bazı elektrik deşarjları ürünleri olabilir. Bir kaçı volkanik kayaç olabilir. Sonuçta hiç biri göktaşı değildir.

 


camsı ve veziküler


Camsı dış, veziküller. Olası fulgurite.


Camsı ve veziküler

Camsı ve veziküler


Camsı ve veziküler


Camsı ve veziküler

 

.


Camsı ve veziküler ; yüzeysel akış özellikleri . Bu bir doğal kaya, bazalt parçası olabilir.


Camsı ve veziküler


Camsı ve veziküler


Camsı ve veziküler


Camsı ve veziküler ve neredeyse güzel


Camsı ve veziküler

 

.


cüruf aynı parçanın iki görüş. Solda uzamış kristaller görebilir.  Sağda, gaz kabarcıkları çıkmış sağlam eriyik. Bu özelliklerin hiçbiri  göktaşlarında görülmez.


Bu dört kaya mulched flower yatakta bulundu. Sol alt biri "sadece bir kaya." Olabilir Diğer üç metal, veziküller ve cam içermektedir, bu yüzden cüruf konumundadır. 


Camsı ve veziküler


Aynı parçadan iki görünüş - camsı ve veziküler


Aynı parçadan iki görünüş - camsı ve veziküler


 


Hatta klastik malzeme veziküler oluşum


Camsı ve veziküler


Camsı ve veziküler


Camsı ve veziküler

Popüler bir alış-veriş  internet sitesinde bu fotoğraflar bulundu. Reklam "977 gram 10,7 cm  meteor krateri olan bir alanda bulunan göktaşı kondrit demir nikel" (?) Başlıklı  ve 121$ teklifi ile başlayan ihaleli satış. Neyse ki, hiçbir teklif yoktu. Kaba metal ile veziküler cam - Bu sadece cüruf yığınıdır. Metal taşlı böyle dağıtlım gösteren göktaşı yoktur. 


yüzeysel akış özellikleri


yüzeysel akış özellikleri


yüzeysel akış özellikleri


yüzeysel akış özellikleri

 

.


Bir göktaşı için çok kaba yüzey


Bir göktaşı için çok kaba yüzey

Bir göktaşı için çok kaba yüzey

Bir göktaşı için çok kaba yüzey
 

.

yüzeysel akış özellikleri


dondurulmuş yükselen gaz kabarcıklarıveziküller ile büyük metal lekeler bir cüruf  işaretidir


yüzeyde akış özellikleri

 

 

 

Bu kategoride henüz ürün Yok.