Demir Meteoritleri

Demir Meteoritleri


Demir, nikel, fosfor ve kükürt içeren metalik minerallerden oluşurlar.Başlıca maddesi demir (%93) ve Nikel’ den (%5)  dir. Demir göktaşları genellikle iki mineral fazından oluşur. Kamasit ve taenite . Demir göktaşlarının kökeni astroitlerin çekirdek bölümleridir.Dünyayın çekirdegininde birincil bileşenidir.
     Muonionalusta meteorit Widmanstätten desen                       Füzyon yakın çekim görünüm Bruno göktaşı kabuğu                                                                                                   Tamentit Demir Göktaşı 1864 yılında bulundu, Sahara , 

Araçlar ve küçük kanon topu Chesterville göktaşından yapılmış                       500 kg hakkında ağırlık.                                                                                                                                             Sergilenen Vulcania Fransa parkı.
                                                                                                            
 

 
Bazı parlatılmış demir göktaşı yüzeylerinde görülen (1808 yılında Kont Alois von Beckh Widmanstätten, Avusturya İmparatorluk Porselen İşleri müdürü, adını) ayırt edici Widmanstätten desen, kristalleşen iki mineral nikel-demir alaşımlarının yarattığı  yapıya kamasit ve taenite denir.


Widmanstätten desen bir kazınmış ve cilalı dilim görüldüğü 
gibi Seymchan meteorun Demir meteoritlerinin Tanımlanması :
 

Demir meteoritler, süphesiz yaklaşık %100 metal olmasına rağmen, birçok metal sülfür minerallerinden troilitede içerir. Pallasites, taşlı-demir göktaşı nadir bir tür, demir-nikel metal matris içine gömülü olivin tanelerinden oluşmaktadır. Demir-nikel içeren tüm meteorların mıktanısa duyarlılığı vardır.
 
Birkaç nadir ve iyi bilinen istisna dışında, doğal olarak yeryüzündeki kaya oluşumları demir metal veya demir-nikel metal içermez. Bunun iki sebebi vardır.Birincisi, erken Dünya tarihde söz konusu ürün,  metal içerdiği, demir-nikel metal Dünya'nın çekirdeğini oluşturmak üzere battı. İkincisi, herhangi bir metal batmadı,  Dünya'nın uzun tarihi boyunca okside (paslı) oldu. Meteoritler boşlukta orjinal durumlarını korurken, Dünya'nın ortamı , çok daha fazla oksitleyici (oksijen atmosferi ve su) 'dir. Yeryüzü kayalarında demir ve nikel bulunur ama metalik değildir ve sadece okside (metalik olmayan) olmuş formdadır. Bu nedenle, eğer demir-nikel içeren bir metal bulduysak muhtemelen göktaşı bulduk demektir. Bu basit gibi geliyor ancak 2 sorunumuz var.
 
Birincisi, şu ki, cüruf ve metal üretiminde atılan diğer yan ürünler. Bu gibi malzemeler, muhtemelen biraz nikel (%1 den daha az ) içerir. Bu gibi örneklerde nikel oranın tespiti gerekir. Yani nikel yoksa veya oranı düşükse bu bir göktaşı değildir. Ayrıca meteoritlerde krom ve manganez oranlarına bakmak lazım. Meteoritlerde Krom ve manganez %0,02 den düşüktür. Bu iki unsur (Cr, Mn) insan yapımı metallerde yaygın olarak görülmektedir. Bulunan metal, %0,02 den fazla krom ve mangan içeriyorsa, o zaman bu bir metorit degildir. Sonuç olarak mıknatıs çeken bir metal parça bulduysanız ve bunun göktaşı olup olmadığını ögrenmek istiyorsanız, demir (Fe), nikel (Ni), Krom (Cr) ve mangan elemetlirinin kimyasal analizini yaptırmanız gerekir.
 
İkinci sorun ise, yeryüzündeki kayalarda bazı mineraller metal gibi gözükür fakat metal değildir. Her parlayan mineral, metal değildir. Birçok kayaç küçük taneli sülfür mineralleri, pirit gibi veya parlak mika taneleri içerebilir. O metal gibi görünen parlak taneler mıknatısa duyarlı değildir.
 
Sıradan Chondrites fotoğraflarındaki metal dağılımlarına bakmakta fayda vardır. Metaller büyük yuvarlak taneler şeklinde olmaz. Damla şekil, crufların tipiktir. Göktaşları veziküller içermez unutmayın. Veziküller (gaz kabarcıkları) cürufların tipiktir.


Son olarak, bazı nadir meteorların kayda değer metal içermeyen ve dolayısıyla Ni düşük konsantrasyonlarda bulunur. Chondrites olarak bilinen meteorların çoğu metalce fakirdir. Diğer bir deyişle, meteorların nadir türde birçok sadece Dünya kayaları gibi, çok az veya hiç metal içermeyen ve düşük nikel konsantrasyonları vardır.
 

 

  Şayet, BULDUĞUNUZ METAL PARÇASI
 
  %4 den fazla Nikel içeriyorsa, göktaşı olabilir.
  %0,02 den az Krom veya Manganez içeriyorsa göktaşı olabilir.
 
  Şayet, BULDUĞUNUZ KAYA PARÇASI 
 
  %1 ile %1,8 arasında Nikel içeriyorsa, metal içeriği görünüyor olsun veya olmasın, göktaşı olabilir.
  Eğer metal içermeyen bir kaya, (  < %1  =  < 10000ppm ) nikel içeriyorsa, nadir bir meteorit olan , achondrite olabilir.      (Taş meteoritlerin yaklaşık %5 i achondritedir. Olasılıkla,  son derece küçük bir kısmı, yeryüzü kayalarına benzer özellikte,   demir nikel metali içermez ve nikel konsantrasyonları düşüktür ( < %0.3) 
 
 SINIFLANDIRMA
 

Yapısal Sınıflandırma

Çeşitleri: 
1) Hegzaedritler, 
2) oktaedritler 
3) ataksitler. 

Hegzaedritler: Büyük kristalli ve kübik kamasitden oluşur (<%6 Ni). 
Oktaedritler: Kamasitden oluşur. Fe-Ni’ li fazın soğuması ile gelişen yenmiş yüzeyli (etched) kristallerin varlığıyla karakteristiktir (%6-17 Ni). 
Ataksitler: Ni’ce zengindirler ve ince taneli iç içe büyüme yapılı kamasit ve taenit minerallerinden oluşur (Yüksek Ni).

Büyük yapısal sınıflandırma varlığında ya da yokluğunda dayanır Widmanstätten desen asitle kazınmış olan parlak kesitlerde görünümünü değerlendirilebilir. Bu demir, nikel nispi bolluk ile bağlanır. 

 • Hexahedrites düşük nikel, No: (H) Widmanstätten desen oluşturabilir, Neumann hatları ;
 • Octahedrites (O): yüksek nikel, ortalama Widmanstätten desenleri , en yaygın sınıfa. Bunlar, ayrıca şunlar arasından Kamasit lamellerinin genişliği dayanılarak ayrılabilir kabaiçin en iyi . [ 11 ]
  • Kaba (Ogg): lameller genişliği> 3,3 mm
  • Kaba (Og): lameller 1,3-3,3 mm genişliği
  • Orta (Om): lameller 0,5-1,3 mm genişliği
  • (Of) Güzel: lameller 0.2-0.5 mm genişliği
  • Finest (Kapalı): lameller genişliği <0.2 mm
  • Plessitic (OPL): octahedrites ve ataxites arasında bir geçiş yapısı [ 12 ]
 • Ataxites (D): Çok yüksek nikel,  Widmanstätten desen yoktur , nadir.
Kimyasal Sınıflandırma :
 

Eser elementlerin oranlarına göre daha yeni bir kimyasal sınıflandırma şeması Ga , Ge ve İr farklı tekabül sınıflara demir meteorların ayıran asteroit ebeveyn organları. [ 13 ] Bu sınıflandırma şemaları dayandığını arsa nikel farklı eser elementlerin karşı içerik (örneğin Ga, Ge ve Ir). Farklı demir göktaşı grupları veri noktası kümeleri olarak görünür. [ 2 ] [ 14 ]

Başlangıçta Romen rakamları I tarafından belirlenen bu grupların dört vardı, II, III, IV. Daha fazla kimyasal veriler bu ayrıldı mevcut olunca, örneğin Grup IV bölündü IVA ve IVB göktaşları. Orta meteorların keşfedildi bile daha sonra bazı gruplar tekrar katıldı var, örneğin IHA ve IIIB IIIAb meteorların içine kombine edilmiştir. [ 15 ]

2006 Demir göktaşları 13 gruplar (sınıflandırılmamış zincirleri için) ayrıldı: [ 2 ]

 • IAB
  • IA: Orta ve kaba octahedrites, 6,4-8,7% Ni, 55-100 ppm Ga, 190-520 ppm Ge, negatif 0,6-5,5 ppm Ir, Ge-Ni korelasyon.
  • IB: Ataxites ve orta octahedrites, 8,7-25% Ni, 11-55 ppm Ga, 25-190 ppm Ge, 0,3-2 ppm Ir, negatif Ge-Ni korelasyon.
 • IC
 • IIAb
  • IIA: Hexahedrites, 5,3-5,7% Ni, 57-62 ppm Ga, 170-185 ppm Ge, 2-60ppm Ir.
  • IIB: kaba octahedrites, 5,7-6,4% Ni, 446-59 pm Ga, 107-183 ppm Ge, negatif 0.01-0.5 ppm Ir, Ge-Ni korelasyon.
 • IIC : Plessitic octahedrites, 9,3-11,5% Ni, 37-39 ppm Ga, 88-114 ppm Ge, 4-11 ppm Ir pozitif Ge-Ni korelasyon
 • IID : İnce ve orta octahedrites için, 9,8-11,3% Ni, 70-83 ppm Ga, 82-98 ppm Ge, 3,5-18 ppm Ir, Ge-Ni korelasyon pozitif
 • IIE : Çeşitli irilik, 7,5-9,7% Ni, 21-28 ppm Ga, 60-75 ppm Ge, 1-8 ppm Ir, Ge-Ni korelasyon yoktur ve octahedrites
 • IIIAb : Orta octahedrites, 7,1-10,5% Ni, 16-23 ppm Ga, 27-47 ppm Ge, 0,01-19 ppm Ir
 • IIICD : İnce octahedrites için Ataxites, 10-23% Ni, 1,5-27 ppm Ga, 1,4-70 ppm Ge, 0,02-0,55 ppm Ir
 • IIIE : Kaba octahedrites, 8,2-9,0% Ni, 17-19 ppm Ga, 3-37 ppm Ge, 0,05-6 ppm Ir, Ge-Ni korelasyon yoktur
 • IIIF : octahedrites kaba Orta 6,8-7,8% Ni, 6,3-7,2 ppm Ga, 0,7-1,1 ppm Ge, 1,3-7,9 ppm Ir, Ge-Ni korelasyon yoktur
 • IVA : İnce octahedrites, 7,4-9,4% Ni, 1,6-2,4 ppm Ga, 0,09-0,14 ppm Ge, pozitif 0.4-4 ppm Ir, Ge-Ni korelasyon
 • IVB : Ataxites, 16-26% Ni, 0,17-0,27 ppm Ga, 0,03-0,07 ppm Ge, pozitif 13-38 ppm Ir, Ge-Ni korelasyon
 • Gruplanmamış meteorların. Bu aslında yukarıda büyük sınıfların herhangi uyması ve yaklaşık 50 farklı ana gövdelerinden gelmez 100'den fazla meteorların oldukça geniş bir koleksiyon (toplamın yaklaşık% 15) 'dir.

Ek grupları ve grouplets bilimsel literatürde tartışılmıştır:

Bu kategoride henüz ürün Yok.