Meteoritlerin Kökeni

METEORİTLERİN KÖKENİ


Meteoritler, yeryuvarı dışında silikatlı bir ortamda metalce zengin bir çekirdeğin farklılaşan oluşuklarıdır. Böyle bir kütlenin parçalanması farklı türde meteoritlerin oluşmasına yol açmıştır. 

Demirler, çekirdek kısmı; 
Taşımsı demirler, silikat-metalik çekirdek arasındaki bölgeyi; 
Taşlar ise silikat kısmını yansıtır. 

Buna karşın, farklı meteoritlerin 18O/16O ve 17O/16O oranları değişkendir. Farklı meteoritler birbirlerinden farklı uzay kökenli oluşuklara karşılık gelir. Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağı bütün bu kütlelerin kaynaklandığı ortam olabilir. Zira bu ortamda, çapları çok değişken olan (1020 km’ye kadar ulaşabilen) çok sayıda katı cisimler bulunur. 1. Gaz bulutundan Fe ve Ni metalinin yoğunlaşması. 

2. Bu yoğunlaşma esnasında kondrüllerin oluşması. 

3. Sıcaklığın aşırı düşmesi ile yoğunlaşmanın durması ve ilk 2 aşama ile 3. aşamanın bir kısmında oluşmuş olan malzemenin aglomera haline dönüşerek (topaklaşarak) uzaysal cisimleri oluşturması. 

4. Oluşan bu uzaysal kütlelerin ısıtılması, metamorfizmaya uğratılması ve böylece bazı uçucuların bu kütlelerin bünyelerinden kaçışı. 

5. Isınmanın yavaşlaması ile uzaysal kütlelerin topaklaşarak ve birbirlerine karışarak daha büyük kütleli meteoritlerin ana kütlelerini ortaya çıkarmaları. 

6. Bu meteoritik kütlelerin parçalanması. 

7. Bu parçaların yeryuvarının çekim gücü altına girmesi ve son olarak yeryuvarı atmosferine çekilmeleri.

Bu kategoride henüz ürün Yok.