GÖKTAŞI GERÇEKLERİ

GÖKTAŞI GERÇEKLERİ

 

Meteorit uzaydan Dünya'ya düşmüş demir, taş yada taşlı demir karışımı bir parçadır. Çoğu meteorlar Mars ile Jüpiter arasındaki Asteroid Kuşağı içinden gelir. Çok az meteorit Mars ve Aydan gelir. Meteoritler hem bilim için hemde kolleksiyonerler için değerlidir. Yeni bulunan bir göktaşının bir kısmının akademik çalışmalar için sunulması gerekliliğine inanıyoruz. Yeni bir göktaşının tanımlanması ve sınıflandırılması, çok sayıda uzmanlar tarafından ele alınabilir ve bu çok karmaşık ve uzun bir süreçtir. Tabiki burada göktaşı kimlik testleri ile göktaşı sınıflandırılması aynı şey değildir ! Sınıflandırmak o göktaşına mali değer ve akademik bilgiler katar. İlk adım, göktaşı olup olmadığının belirlenmesidir. Sınıflandırılması daha sonra ki iştir.
 

 
BAZI TEMEL GERÇEKLER
 
Göktaşların çoğu mıknatıs çekicidir :
 
Neredeyse tüm göktaşları önemli miktarda demir içerir. Taş meteoritler yeryüzü taşlarına ilk bakışta çok benzerler. Meteorların son derece küçük bir yüzdesi mıknatısı çekmez. Bunlar önemsenmeyecek kadar nadirdir. Bu meteoritler yeryüzündeki volkanik kayalara benzer görünümdedir ve metalik degildirler.
 


Meteoritler Ağırdır :

Meteoritlerin çoğu, sıradan yeryüzü kayalarından daha yoğundur. Meteoritler yüksek demir içerdiğinden, İlk kez eline göktaşı alan biri,  " vay ! bu çok ağır.! " der. Hatta taş meteoritlerin bile çoğu, yeryüzü taşlarından daha ağırdır.


Meteoritler Radyoaktif Değildir :

Göktaşları muhtemelen Dünyamıza düşmeden önce, milyonlarca yıl boyunca uzayda dolaştı. Onlar kozmik ışınlarla yıkanmış, ancak tehlikeli veya radyoaktif degildir.  Bazı meteoritler, Arizonada Diablo Kanyonundaki gibi, mikro elmas içerebilir. Ancak bu elmaslar neredeyse çıplak gözle görülmez ve ancak örnek kesildikten sonra görülebilir. Göktaşları zümrüt, altın (eser element olarak hariç), fosil veya yeryüzü mineralleri gibi kuvars içermez. Eğer sizin kayanız baktığınızda yeryüzündeki kayalardan farklı görünüyorsa, muhtemelen elinizde bir göktaşı vardır. Meteorit mi diye şüphelendiginiz taş,   çevresindeki sıradan kayalardan farklı olmalıdır.
                                             GERÇEK METEORLARIN RESİMLRİ

        DEMİR METEORİT           ESKİ TAŞ METEORİT                 YENİ TAŞ METEORİT

An iron meteorite (Canyon Diablo) from Arizona's Meteor Crater. Note orange patina and adhesion of strong magnet
A moderately weathered stone meteorite (NWA 869) found in the Sahara Desert. Note adhesion of strong magnet
A stone meteorite (Gao-Guenie)  which fell in Africa in 1960. Note  the rich black fusion crust and the large surface dimples


Füzyon Kabuk :

Yeni düşmüş meteoritlerin dış yüzeylerinde bir kabuk vardır. Bu ince siyah kabuk, bazen parlak bazen mat siyahtır. Yeni düşen meteoritin, mangal kömürüne çok benzedigini söyleyebiliriz. Eski taş meteorlar uzun zamandır yeryüzünde olmalarına rağmen füzyon kabuklarını korurlar ve genellikle sıradan kayalardan daha koyu görünürler.

Yüzey Şekilleri :

Özellikle demir meteoritleri, düşüş sırasında erimiş yüzeyleri "regmaglypts" (parmak izi ) görünümü kazanır.Bazen taş meteoritlerinde de çok görülür, fakat demir meteoritlerindeki gibi tanımlayıcı degildir.Göktaşları özellikle demirler, erime ile meydana gelen akış hatları, kabarık çizgiler, demiryolu makası gibi açısal özellikleri de gösterebilir.Şüpheli meteor yanlışlarının çoğu volkanik kayalardan kaynaklanmaktadır. Volkanik kayalar derin ve küçük  veziküler dediğimiz küçük boşluklar içerir. Bu delikler lavların soğumasıyla birlikte gazların çıkışıyla oluşmuş gaz boşluklarıdır. Çok az göktaşı türünün içinde küçücük veziküller görülür ama meteoritler genellikle yüzeylerinde veziküler bir yapı göstermez.
 

PICTURES OF GENUINE METEORITES
Meteorite identification: Sikhote-Alin
Meteorite identification: thumbprinting
Meteorite identification: weathered iron
     

 

YÜZEY ÖZELLİKLERİ 
Birçok ince regmaglypts görüntüler 1947 yılında Rusya'da düştü bir demir göktaşı. Bu taze düşmüş demir göktaşı gibi görünecektir ne
YÜZEY ÖZELLİKLERİ 
olarak-bulundu durumda eski bir demir göktaşı. Bu meteorit yüzyıllardır dünya üzerinde olmuştur. Yüzey özellikleri (regmaglypts) ve pas Not
YÜZEY ÖZELLİKLERİ 
Namibya çölünde bulunan bir demir göktaşı. Bu meteorit yüzyıllardır dünya üzerinde olmuştur. Açısal şekil, geniş regmaglypts ve çöl patine Not

Metalik Pullar : 

Neredeyse tüm taş meteoritler, küçük parlak metalik pullar içerir. Bunlar demir nikel parçalarıdır. Bu minicik pulları, ancak parçayı zımparaladıktan sonra veya dilimlediğinizde görebilirsiniz.


Chondrules
Chondrules çoğu taş meteorlarında  küçük, renkli, tahıl gibi küreler, adından kondirit vardır.Chondrites göktaşı en bol türüdür ve chondrules yeryüzü kayalarında bulunmaz.

Pas :
Uzun bir süredir dünya üzerinde duran meteoritlerde  muhtemelen pas başlar.  Demirlerin doğal pas renkleri genellikle sarı / koyu sarı, kırmızı veya turuncudur.

GERÇEK GÖKTAŞI RESİMLERİ
Göktaşı tanımlama: Metal gevreği
Göktaşı tanımlama: chondrules
Göktaşı tanımlama: akış hatları
METAL PULLAR
Çoğu taş meteorların nikel ve demirden oluşan bol küçük metalik pullar içerir. Bu pullar taş meteorların ağırlaşmasına neden
olur.
CHONDRULES 
En taş göktaşları chondrules olarak  bilinen tanesel bileşenleri içerir. (Chondrules içeren) Chondrites göktaşı en sık görülen tipidir
AKIŞ ÇİZGİLERİ
(eritmenin neden olduğu) Flowlines ve Avustralya Millbillillie taş meteor üzerinde parlak füzyon kabuk - mıknatıslanma özelligi
çok azdır.orjinal site linki : http://www.aerolite.org/found-a-meteorite.htm

 

Bu kategoride henüz ürün Yok.