GÖRSEL METEORİT TESTLERİ

Görsel Meteorit Testleri


Füzyon Kabuk :

Bütün meteoritler yüksek hızda atmosfere girince dış yüzeylerini yakar. Bu füzyon kabuk denilen erimiş yüzey meteorların dış yüzeylerinde camsı bir dış kaplama oluşturur. Füzyon kabuk genellikle siyah renkli, parlak veya mat kadifemsi bir dokusu olabilir. Füzyon kabukta yüzey hatları boyunca erimeden dolayı akış çizgileri görülebilir. Birçok yeni meteoritte bile fizyon kabuk kırık ve yıpranmış olabilir. Uzun bir süre sonra bulunan meteoritlerde füzyon kabuk çok küçük kalmış olabilir.                                   
 
 
A - HAYIR - Bu füzyon kabuk değil. Bu siyah dolomit çakılıdır. Siyah taşlar koyu gri kuru göllerde sık görülür
ve genellikle rüzgar, taşınma ve kimyasal alterasyon nedeniyle pürüzsüz çukurlar görülür.
 
B - EVET - Bu Cheylabinsk Meteoriti füzyon kabuğu. Bu taze kondrite füzyon kabuğunun tipik görünümüdür.


Meteorit Şekilleri
 
Göktaşları düzensiz şekilli kütlelerdir, yuvarlak toplar degildir. Bunlar genellikle açısal veya bloklu ve
genellikle köşeleri yuvarlatılmıştır. Bazı meteorların sık parmak izleri denilen çukur yüzeyleri vardır. 
Atmosferde sıcak hava akımlarının oluşturdugu kaya aşınımlarına regmaglyphs denir. Yuvarlak paslı demir kütleler
çok bulunur ve bunlar göktaşlarıyla çok karıştırılır. savaş topları, değirmen topları gülleler genellikle 
meteor-yanlışlarının gerçek kaynağıdır. Ağır ve paslanmış demir parçalarını ayırt etmek için kimyasal testler
yapmak gerekir, insan yapımı veya göktaşı olup olmadığını belirlemek için. Göktaşları daima nikel alaşımlıdır.
Nikel yoksa göktaşı degildir.
A - EVET - Bu Givon'da Demir göktaşıdır. Tıknaz ve sivri şekil unutmayın, bu küresel değildir. Kuvvetle bir 
mıknatısı çeker. Demir meteorların yüzeyi belki demir şeyl gibi lapa lapa bir tabaka ile kaplıdır.
 
B - HAYIR - Bu insan yapımı bir demir. Bu eski bir kırık demir parçası, ağır ve paslıdır. Bazen nikel testi
bu tip parçaları ayırt etmek için gereklidir.
 
C - EVET - Bu Gao Göktaşı. Pürüzsüz köşeleri, yuvarlatılmış bloklu şekli unutmayın. Füzyon kabuk çoğunlukla 
siyah ama kahverengi noktalar yaşı belirliyor. Büzülme çatlakları füzyon kabuk içinde görülebilir. Sadece
bir tarafta daha kararlı düşme yönünde akış çizgileri görülebilir. 
 
D - EVET - Bu Aguadal Göktaşındaki thumprinted. Thumbrinted yüzeyi sıra dışı bir şekil ve yıpranmış görünümü unutmayın. Demir göktaşı oldugundan mıknatısı çok kuvvetli çekecektir.


 

Meteoritler masiftir, gözenekli degildir :
 
Demir ve çelik gibi endüstriyel süreçlerden geçmiş metal parçalarına curuf denir. Curuf genellikle göktaşlarıyla
karıştırılır. Ancak göktaşları gözenekli, kabarcıklı  olmaması curuftan ayırıcı bir özelliktir.Göktaşlarının yüzeylerinde çukurlar olabilir ama içleri yoğun ve masiftir. Volkanik kayalar bazalt ve lavlar, gözeneklidir ve nedense sık sık göktaşları  ile karıştırılır.

A - HAYIR - Bu parça bir lav taşıdır. Meteorlar gözenekli ve tamamen siyah degildir. Bazı lav taşlarının küçük parçalarında zayıf mıknatıslanma görülebilir.

B - HAYIR - Bu bir kireçtaşıdır. doğal aşınmış, kazınmış yüzeyi ile siyah kalker. Mıknatıslanma da göstermez.


 
Göktaşı Rengi :
 
Göktaşları taze oldugunda genellikle siyah renkleri ve onların füzyon kabukları, akış hatları tanımlanmasında bize yardımcı olur.Yeryüzünde uzun bir süre kalan meteoritlerin rengi ve füzyon kabukları yıpranır ve ayrıntılar kaybolur. Sadece demir meteoritler, demir içerdiklerinden hava ile temastan dolayı paslanır. Meteoritlerdeki demir metali zamanla paslanarak, kayanın matrisini ve dış yüzeyinin rengini degiştirir. Başlangıçtaki siyah füzyon kabuk üzerinde kırmızı veya turuncu lekeler başlar ve taş kahverengi bir renk alır. Füzyon kabuk çoğu zaman hala görünür ama artık siyah değildir.
A - EVET - Bu Nuevo Mercurio adlı gerçek bir göktaşıdır. H5 kondrit ve güçlü bir mıknatıs özelligi vardır. Düşüşü  görülmüş olup, yeni siyah füzyon kabuğu görülmüştür.

B - EVET - Bu bir göktaşıdır. Paslanma nedeniyle füzyon kabukta kırmızı lekelenmeler görülmektedir.Düzensiz bir şekle

sahiptir ve köşeler yuvarlanmıştır. Bu göktaşı yeryüzünde hafifçe yıpranmış ama çatlama başlamamıştır.

C - HAYIR - Bu taş bazalttır. Bazaltlar birçok renkte ve yerde bulunmaktadır. Magmatik kökenli bu kayaç genellikle gözeneklidir. Bazen mıknatısa da biraz duyarlıdır.

D - HAYIR - Bu bir göktaşı değildir, sadece kırmızı ve siyah arduvaz tipi bir kayaçtır. Mıknatısa hiçbir duyarlılığı yoktur. Bazen kayaçlardaki kırmızı renk, gerçek göktaşları üzerindeki pas lekelerine benzer ama mıknatıslanma göstermemesiyle ayırt edilir.Meteoritler Ağır ve Metalik Demir İçerir :
 

Meteoritler aynı boyuttaki yeryüzü kayaçlarından genelde daha ağırdır. Bunun nedeni, çoğu meteoritin metalik demir ihtiva etmesidir. Birçok göktaşı avcısı, bulduğu taşta metalik demir taneleri olup olmadığını görmek için, yanında küçük bir elmas eğe taşır. Birkaç nadir istisna dışında, yeryüzü kayalarında metalik demir bulunmaz. Yeryüzü kayaçlarındaki demir, çok uzun yıllar boyunca  havayla temastan ve aşınmayla şimdiki mineral formundadır ve metalik değildir. Metal içeren meteoritler parlak ve krom gibi görülür. Fakat bazı kayaçlarda görülen gri pırıltılar gibi de parlamayacaktır. Demir metal taneleri, göktaşlarını, göktaşı gibi görünen kayalardan,  ayırt etmek için iyi bir göstergedir. Ancak daha çok test vardır bunları gözlemleyebilmek için.

Mıknatıs Testi :

Meteoritlerin neredeyse tamamı metalik demir içerirken, diğerleri masif demirdir. Bu da birçok meteoriti mıknatısa duyarlı yapar. Birçok taş meteoritin düşük demir içeriğine rağmen, güçlü mıknatıs duyarlılığı gösterecektir. Bu mıknatıs testi, evde yada sahada kayaları test etmek yapılabilecek ilk basit testlerdendir. Ancak mıknatısa duyarlı yeryüzü kayaları da vardır. Daha da kötüsü bunlar oldukça yaygındır. En sık karıştırılanları hematit ve manyetit'tir. Bu mineraller göktaşlarına çok benzer ve hep karıştırılırlar. Ancak bazı basit testlerle bu kayaları, göktaşlarından ayırabiliriz.

 A - HAYIR - Bu bir Hematittir. Meteorit değildir. Hematitin bazı parçaları mıknatısa duyarlı değildir. Hematit nodüller göktaşlarıyla karıştırılan taşların başında gelir.

B - EVET - Bu gerçek bir göktaşıdır. Birçok taş meteoritler ve tüm demir meteoritler mıknatısa duyarlıdır. Hatta düşük metal içeren kondritler bile mıknatısa duyarlıdır. Bazı akondrit meteoritler mıknatıstan etkilenmeyebilir.Çizgi Rengi Testi :
 

Çizgi rengi testi, jeoloji alanında mineralleri adlandırmak için kullanılan, aygın bir uygulamadır. Bu aynı şekilde şüpheli göktaşlarını tanımlamak içinde çok yararlıdır. Göktaşları test plakası üzerinde kahverengi çizgi verecektir. Daha önce bahsettiğimiz, en çok karıştırılan kayalar arasında olan hematitin çizgi rengi koyu kırmızı, manyetitin ise siyahtır. 


Yani taşınız, mıknatısa duyarlı olsa bile, çizgi testi ile, taşınızın göktaşı veya yeryüzü taşı oldugu ortaya çıkacaktır. Bu çok basit bir yöntem olup, gerçek bir test plakası elde etmenize bile gerek yoktur. Beyaz seramiğin sırsız arka tarafı bu test için yeterlidir. 
A - HAYIR - Bu bir Hematit çizgi rengidir. Göktaşı değildir. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri hematit
kırmızı tozu insanlar tarafından renklendirici olarak kullanılmıştır. Kaya koyu kahverengi olabilir yada gri olabilir, ancak çizgi rengi yada tozu kırmızı olacaktır. Burada kayayı test etmek için, bir elmas eğe kullanılmıştır.

B - EVET - Gerçek bir göktaşı çizgi rengidir bu. Bir elmas eğe ile veya bir plaka üzerinde taşı test ettigimizde, birçok taş meteorlar genellikle kahverengi bir renk verecektir.

 
Metal Taneleri :
 
Göktaşlarının büyük çoğunluuğunu taş meteoritler olan kondrit türü oluşturur. Bu meteorlar kaya matris boyunca dağılmış minik taneler şeklinde nikel-demir metal içerir. Şayet taş yeni ve füzyon kabuk varsa,  taşı kesip mıknatısa duyarlı metal taneleri arayıp öğütmeye gerek yoktur. Füzyon kabuk görünümü kozmik kökeni belirlemek için yeterli olabilir. Fakat sonradan bulunmuş ve eski bir kahverengi taş ise elmas eğe ile taşlamaya başlamak yerinde olacaktır. Sonra metal taneleri aramak için bir el merceği kullanarak, göktaşı olup olmadığından emin olmak için iyi bir saha testidir.Yeryüzü kayalarında demir taneleri yoktur. Bazı kondritlerde küçük metaller olurken, diğerlerinde çok daha fazla olacaktır. Metal tanelerinin varlığı iyi bir göstergedir ve belki göktaşı olduğuna işarettir. 

 


Kaya gibi İnsan yapımı materyallerde, curuflarda, metal parçaları bulunmaktadır fakat onlar masif olmayacaklardır. Kondrit meteorlarındaki, demir metal taneleri normalde düzensiz şekildedir ve nadiren darbe-erimiş meteorlar gibi yuvarlak ve ovaldir. Çünkü taneler demirden oldugundan, eski taş meteoritler biraz yıpranır veya alterasyona ugradığından genel olarak paslanır. Genellikle çok eski kondritli taşlar bile, arazide bakıldığında veya  kesim yüzeyleri dikkatlice incelendiginde bazı metal tanelerini belirgindir. Eğer elinizdeki taşın meteorit oldugunu düşünüyorsanız ve metal tanelerini göremediyseniz, küçük bir yerinden elmas eğe ile öğütebilirsiniz, bu taşı eve getirmekten ve taşı kesip birçok uzun testleri yapmaktan iyidir. Özellikle taş sahada kahverengi toz üretiyorsa ve mıknatıs tutuyorsa. 


A- HAYIR - Metal taneleri yok ve bu bir meteorit değil. Meteorların hepsinde olmasada, çoğunda metal taneler vardır. Diğer olumsuz göstergeler ile birlikte, nikel-demir 
tanelerinin olmaması, bu taşın  yeryüzü taşı oldugunun belkide bir kanıtıdır.
 
 
B - EVET - Bu metal taneleri içeren bir göktaşıdır. Taş meteoritlerin çoğunda, nikel-demir taneleri görülür. Bu metal taneleri, krom görünümlü parlak noktalar gibi görülür. Bu metalik parlaklık sadece bir tür olmayacaktır.orjinal site adresi : https://www.meteorites-for-sale.com/meteorite-identification.html#link

Bu kategoride henüz ürün Yok.