METEORİTLERE BENZEYEN TAŞLAR

Meteoritlere Benzeyen Taşlar

 

 

CÜRUF : Cüruf eritme ve metallerin rafine bir ametal ürünüdür. Cüruf parlak yüzeyler (solda) ya da kabarcıklı doku (sağda) sahip olabilir.
 


DEMİR OKSİTLER : Dünya üzerindeki demir içerikli kayalar ayrışma ile demir oksit  (hematit) veya hidratlı demir oksitleri (limonit / goetit) oluşturabilir. Hematit genel olarak çelik grisi-siyah-kırmızımsı kahverenklidir. Çizgi rengi ise kırmızı-kırmızımsı kahverengi dir. Sertliği 5-6 dır. Cam ile kolayca çizilebilir. Limonit minerali de genel olarak sarımsı kahve, kahverenklidir. Çizgi rengi ise hardal sarısı rengindedir.
Sağ üstteki resimde pirittir. Pirit kübik sistemde kristallenir. Meteorlar ise asla küp şeklinde olmaz.
 


FERROKROM MANGANEZ : Bunlar çok yaygın olan Oregon meteoritlerine çok benzemektedir.Ferrokrommanganez yapay bir alaşımdır, çelik üretiminde kullanılır.Sol tarafta tipik bir örneği, koyu oksitlenmiş yüzeyini gösteren bir ferrokrom manganez görülmektedir. Yakından bakarsak oksit kaplamanın altındaki parlak kenarları görebiliriz. Sağda ise numunenin şeker yapılı, gümüş parlaklıgındaki granüller görülmektedir. Diğer bir tanı özelligi ise malzemenin boşluklu veya veziküler varlığıdır. Göktaşlarında bu tip veziküler yapı neredeyse asla bulunmaz
  

  VOLKANİK KAYALAR : Meteorların volkanik kayaçları benzemesi, volkanik arazilerde çalışmayı zorlaştırır. Soldaki resim veziküler bazaltı gösterirken, sağdaki resim volkanik bir curuf (hafif volkanik kül ) tur. Birçok bazaltta veziküler yapı olmasada, sıradan masif, koyu renkli bir kayadır.


  
JOSEPHENITE :  Awaurite olarakta bilinen Josephenite, nadiren doğal olarak oluşan nikel demir (Ni3Fe)dir.

Josephenite, avaruit olarakta bilinen (Ni3Fe) nadiren doğal olarak oluşun nikel-demir alaşımıdır. Oregonda Josephine şehrinde ve bazı yerlerde bulunan nadir doğal olarak oluşan nikel demir alaşımında, demir meteorlarının bazı özellikleri vardır. Josephenitede, yüksek oranda manyetik özellik ve nikel içeriği vardır. Fakat Josephenitede nikel oranı, demir meteoritlerinden çok daha yüksektir. Ayrıca demir meteoritlerindeki doku, Josephenitede yoktur. Soldaki resim yüksek manyetik özellik gösteren bir josephine örnegidir. Sağdaki resim ise bu malzemin parlak içini gösterir. (Resimler Steven Rohrbach)Yüksek manyetik özelligi olan bu avaruit örnekleri daha çok nehir plaserlerinde, serpantin peridotlarda bulunur ve grimsi beyaz ve gümüş renkli, opak ve madeni parlaklığa sahiptir. Yoğunlukları  7,8 - 8,22 g/cm3 tür. Sertlik 5 (yüksek nikel içerigi yumuşaktır.)  
Türkiye'de eskişehir ofiyolitlerinde Dağküplü madeninde ve Kavak madenlerinde, Elazığda Guleman Batı Keyf krom madenlerinde avaruit  (awaruite, josephenite ) oluşumlarına rastlanmaktadır.

 Bu karasal nikel, demir bileşimli, awaurite ile eşanlamlıdır.. meteorlar aynı kompozisyon, ancak yeryüzünde burada oluşturulan olduğunu. Kırmızımsı kabuk pas olduğunu.


SUNİ DEMİR : İnsanoğlu eski zamanlardan beri demirden ve çelikten birçok nesneler objeler yaptı. Bu parçaları buldugumuzda meteoritlerle karıştırabiliriz. Aşağıda insan yapımı suni demir örnekleri verilmiştir. Bunların göktaşları gibi manyetik özellikleri olmasına ragmen, göktaşlarındaki uygun nikel içeriği ve  dokuları  yoktur.TEKTİTES : Tektites yeryüzü üzerindeki büyük meteoritlerin etkisiyle oluşmuş, nadir bir doğal cam tipidir. Yeryüzündeki kaya çarpma esnasında erir ve şiddetli çarpma alanından uzağa fırlatarak bir saçılım alanı oluşturur.
Erimiş kayalar atmosfer boyunca hareket ederken aerodinamik bir şekil alırlar.Tektitesler çeşitli renk ve biçimlerde görülebilir. Sağdaki örnek, akış hatlarını ve ortak özellikleri olan gözyaşı şeklini göstermektedir.


orjinal site linki : http://meteorites.pdx.edu/meteor_wrong.htm

Bu kategoride henüz ürün Yok.