Taş Demir (Karışık) Meteoritler

Taş-Demir (Karışık) Meteoritler

 

 


Taş demir meteorites silikatlar ve nikel-demir alaşımından yaklaşık olarak eşit miktarda içerir ve iki ayrı gruba ayrılır.

Çeşitleri: 

Pallasit ve mezosiderit 

Pallasitler (Fe, olivin) Asıl mLL: İç içe büyüme gösteren kamasit ve taenit + olivin Tali mLL: nabit bakır, troilit, şraybersit 
 

Mezosideritler :  (Fe, Ca piroksen, plajiyoklas ) 
 
 Pallasitlerden çok farklıdırlar. 
 Çoğunlukla kataklastik yapılıdırlar. 
 İnce taneli saçınımlar ve küçük parçalar halinde metal fazları ile olivin içerirler. 
Sınıflandırma :
 

Pallasites silikat manto veya dış kabuk ve bir farklı asteroid erimiş metal çekirdek arasında oluşturduğuna inanılmaktadır.
Pallasites birincil silikat minerali olan yeşilimsi bir renk tonu ile ayırt edilen olivin vardır. Bulunan olivin kristalleri Marjalahti Palasit onlar olivin kompozisyon için bilimsel bir standart olarak kabul edilmiş gibi sürekli olarak yüksek saflıkta bulunmaktadır.
Gem kaliteli Peridot Palasit meteorlarda bulunmaktadır.


 

Mesosiderites metal ve silikat hemen hemen eşit miktarlarda içeren breşleşmiş taşlı demir meteorlar vardır. 
 
Onlar büyük olasılıkla metal zengin ve silikat zengin asteroit çarpışmaları oluşturduğu ve bunların silikat kısmı ağırlıklı olarak magmatik kayaç parçalarından oluşmaktadır. 


95 pallasites, 183 nesosiderites toplam 278 bilinen örnek vardır.
 

Bu kategoride henüz ürün Yok.