Taş Meteoritler

Taş Meteoritler

KONDRİTLER ( CHONDRİTE )


Kondritler ait oldukları ana maddeden erime veya farklılaşmaya bağlı olarak değişime uğramamış taşcıl göktaşlarıdır. Kondritler, kondrül denilen küçük kürecikler (0,1mm-10mm) içerirler ve bunlar bir çimento maddesinin içinde bulunurlar. Bu tipin içinde bulunan mineraller, demir silikat, magnezyum silikat (olivin, piroksen), kalsiyum ve sodyum silikat (feldspat) ile metalik minerallerdir. Karbonlu kondritler bir miktar karbon içerirler.

Bunlar, ilkel asteroitleri oluşturmak için birleşerek çoğalan ve güneş sisteminin başlangıcında bulunan toz ve küçük parçalarının çeşitleri varken oluşmuşlardır.Gökkumu ve metal yongalar içeren NWA 869 kondrit                                            Phnom Penh Kondirit L6 - 1868
(tip L4-6)'den bir örnek parça  « Saint Sauveur » Kondirit EH5


Kondiritler, neredeyse küresel, içerdikleri silikatça zengin parçalar olan chondruleslerden kendi adını alır.Bu taş meteoritlerin en bol tipidir ve kalsiyum alüminyum açısından zengin parçacıklar içerir.
İçerdikleri Kondrüller nedeniyle kondrit olarak adlandırılmışlardır. (Bolluk=%85,7) 

Kondrül: Daha çok silikatlardan oluşan ince taneli bir matriks içinde dağılmış, çapları birkaç mm’ye ulaşan (<0,1 mm - > 20 mm) sferoidal silikat kütleleridirler. Güneş sistemine ait gaz bulutundan ilk yoğunlaşan malzeme 

Bileşim: Çoğunlukla olivin ve/veya piroksen, veya bir miktar cam ile birlikte piroksen ve olivin Oluşum: Mevcut silikatlı malzemenin ergimesi sonucu oluşan ergiyiğin hızla kristallenmesi ile gelişen, fakat daha sonra değişken dereceli termal metamorfizmaya maruz kalan camsı damlacıklardır (Van Schmus, 1969). 
 

Kondrit bileşimi: Asıl mLL: Olivin, piroksen, plajiyoklas ve kamasit (Fe0,93-0,96 Ni0,07- 0,04
                         Tali mLL: Taenit (Fe0,8Ni0,2), apatit, dubrelit (FeCr2 S4 ), şraybersit ((Fe, Ni)3P), kromit ve nabit bakır. 

Kondiritler asla ergime geçirmemişlerdir. Onların kimyaları çok basittir çünkü, onlar oluşumlarından bu yana diğer nesnelerle çok az kimyasal etkileşimleri olmuştur. Yeryüzünde bulunan meteorların %86 sını oluştururlar. 

Sınıflandırma

Chondrites kayalık meteorların parçası farklılaşmamış ve ayrılır

 • Sıradan Kondrite (OC)
  • 'H (aynı zamanda olivin bronziti olarak adlandırılır)
  • L (aynı zamanda, olivin-ipersteni olarak adlandırılır)
  • LL (ayrıca olivin-pigeoniti ya da denilen anfoteriti)
 • karbon kondirit
  • CI
  • CM
  • CR
  • CV
  • CO
  • CR
  • CH
 • E kondirit (Enstatiti)
  • EH
  • EL
 • R kondirit (Rumuruti)
 • Chondrites K (Kakangari)
Normal Kondirit :

Toplamda yaklaşık% 80 ve kayalık meteorların% 90: Onlar yeryüzünde düşmek meteorların en yaygın tipini temsil çünkü sıradan kondirit, kısaltılmış OC, bu şekilde adlandırılır.Onlar çok sayıda chondrules, seyrek matris (taş% 10-15), CAI olarak adlandırılan bazı refrakter kapanım ve değişken miktarda ihtiva metalik demir-nikel alaşımı ve troilite (FeS).Sıradan kondirit gibi Ca, Al, Ti, gibi yarıçaplı litofil refrakter elemanları kendi yoksullaşmasına kimyasal ayırt edilir nadir toprak elementleri siliko ile ilgili ve görünüm açısından izotoponların olağanüstü yüksek için oranları 17 O / 16 O karşılaştırıldığında için 18 O / 16 O karasal kayalar göre. chondrules çapı genellikle 0.5 ila 1 mm arasında değişir. Birçok ama hepsi değil, önemli bir derecede maruz kalmışlardır metamorfizma ve onların iyi 500 ° C'nin üzerinde sıcaklıklara ulaştığı ana gövdesinin . Onlar metal mevcut farklı toplam miktarına göre üç gruba ayrılır.

 • Chondrites H , aynı zamanda olivin-bronziti denilen dönem kendi adını almak Yüksek demir ve yüksek metalik demir içeriği (kütlece% 15-20 Fe-Ni alaşımı metal), onların yüksek toplam içeriğe: (yüksekten tr) [ 1] , ve çeşitleri L ve LL bulunan daha küçük chondrules için. Sıradan Chondrites yaklaşık% 42 bu gruba girmektedir.
 • Chondrites L , ayrıca dönem kendi adını almak, olivin-ipersteni denilen Düşük düşük toplam demir içeriği (kütlece 7-11% alaşım Fe-Ni metal) için (aşağı gel). Sıradan Chondrites yaklaşık% 46 bu gruba girmektedir.
 • Chondrites LL , aynı zamanda olivin-pigeoniti veya anfoteriti denilen, kendi adını almak Düşük Düşük : Düşük toplam demir içeriği ve düşük metal içeriği (kütlece Fe-Ni alaşımı metal% 3-5) için (tr düşük düşük) . on sadece sıradan bir kondrit bu gruba aittir.   NORMAL KONDRİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

   Yeryüzüne en sıklıkla düşen meteorit türü 

   Yoğunluk ve görüntü açısından yeryüzündeki kayaçlara çok benzer; bu nedenle tanınması çok zor (Düşüşleri takip edilmedikçe) 
     
   Değişken bileşim ve görünüm: Bazıları açık renkli, bazıları koyu renkli, bazıları iri bileşenli, bazıları ince bileşenli 
    
   Kondrül içerikli; ancak kondrüller karbonatlı kondiritlerdekiler kadar karakteristik değil Yani karbonlu kondiritlere göre çok daha yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılmış olmaları gerekir 
    
   Hemen hemen tüm normal kondiritler metalik demir içerirler. Demir ve diğer bileşenler bir arada ve karışıktır. Yani meteoritin kaynaklandığı malzemede farklılaşma olmamıştır.
 


Karbon Kondirit :
Chondrites yaklaşık% 5'i oluşan karbon kondirit . karbon kondirit zaman da dahil olmak üzere, su ve organik maddelerin kalıntılarını içeren bir amino asit . göktaşları bulunan amino asitler bazıları yeryüzündeki tüm canlıları makyaj aynıdır, çeşitli türleri şunlardır: yarısı solak ve sağ elle yarı karbon kondirit bulunan tüm amino asitleri, bu amino asitler olarak kimyasal orijinini gösterir ve yeryüzündeki tüm canlılar sadece sol-elli edilir. Bunlar, aynı zamanda, tespit edilmiştir presolari tahıllar ve bunların bileşimi izotop ile verilene benzer bir güneş . Kondirit etkilenmemiş malzeme olduğu düşünülmektedir güneş bulutsu orijinal.


KARBONLU C1 TİP KONDRİTLER
 

• Dokusal olarak diğer kondiritlerden farklıdırlar. 
• Kondrül içermez fakat uçucu bileşenler içerirler 
• Yani: C1 türü karbonlu kondiritler farklılaşmamıştır, dolayısıyla ilksel (pirimitive) bir bileşime sahiptir. 
• Önemli oranda klorit içerirler. Bazı C1 türü kondiritlerde mağnezyum sülfat ve bir manyetik spinel gibi suda çözünebilen tuzlar da bulunur.
• Kükürt, dolomit, olivin, grafit ve pirolize olmamış grafit tali minerallerdir.
• Bu mineralojik bileşimlerinden ötürü, C1 türü karbonlu kondiritlerin oluşumlarından itibaren 300 oC den daha düşük sıcaklık şartları altında bulunmuş olmaları gerekir

KARBONLU C3 TİP KONDRİTLER

İlkel asteroidlerden kaynaklanan meteoritler Güneş sisteminin başlangıcından beri çok az değişimle ya da hiç değişime uğramadan bileşimini muhafaza eden Siyah-koyu gri renkli Karbon bakımından zengin (bu nedenle siyah) ve kondrül içeren Yeryüzü dışında aminoasitlerin bulunduğu ilk ortam Bünyesinde, güneş sistemi dışında oluşmuş olan bazı bileşenler barındıran ve dolayısıyla güneş sistemi oluşmadan oluşmuş olan Bu nedenle güneş sistemi ve onun dışından kaynaklanan malzemeler hakkında bilgi kaynağı
 

• Kondrül içerirler
• Başlıca demirce zengin olivinden oluşan% 60 matriks. Bu matriks içinde yaklaşık % 30 Mg’ca zengin kondrüller, % 5 oranında Ca-Al’ca zengin kondrüller ve yaklaşık % 5 oranında Ca-Al bakımından zengin agrega (çakıl) 
• Ca-Al’ca zengin kondrüller: 
• Ti ve Al bakımından zengin piroksen, melilit, spinel + çok az plajiyoklas ve perovskit; alkali element içerikleri düşüktür, fakat NTE nomal kondiritlere nazaran yaklaşık 14 kat daha fazladır.


Petrografik Türleri :

Bu gruplarda bir kondrite sınıflandırılması kendi özellikleri tarafından belirlenir primerler kimyasal, mineralojik ve izotopik:. lisans süreçleri etkilendi hangi ikincil termal metamorfizma ve ebeveyn vücutta sulu değişiklik yerine kendi türü petrolojik ve gösterilen grup (örneğin. H4) adı izleyen bir sayı.
 
petrografik türlerini tanımlamak için geçerli şema 1967 yılında Van Schmus ve Wood tarafından tasarlandı [2] , sulu değiştirilmesini anlatmaktadır biri (tip 1 ve 2: Gerçekte, Van Schmus ve Ahşap desen iki ayrı kısımdan oluşmaktadır ) ve termal metamorfizmaya (tip 3-6) açıklayan bir başka.
Sulu değişiklik:
 
Tip 1 ilk chondrules yoksun su ve karbon büyük miktarlarda ihtiva Chondrites belirtmek için kullanılır. Şu anda Tip 1 kendi olivin ve piroksenin çoğunun hidratlanmış aşamalarında işlenmiştir noktasına yoğun sulu alterasyona maruz kalmış Chondrites göstermek için basit kullanılır. Bu değişim, bir termal başkalaşım tutuşturmak için, 50 ve 150 ° C arasındaki sıcaklıklarda yeterli sıcaklık yer değil aldı. Bu tip sadece karbon kondirit CI grubu artı bazı diğer yüksek değişmiş karbon kondirit aittir.
Tip 2 hala tanınabilir chondrules yanı sıra olivin ve piroksen değişmeden muhafaza geniş sulu değişime uğramıştır ama Chondrites gösterir. ince taneli matriks genellikle tamamen hidrate ve chondrules içinde mineraller hidrasyon değişen derecelerde gösterebilir. Bu değişiklik, muhtemelen bu şekilde termal değişiklik kaçınarak, 20 ° C'nin altındaki sıcaklıklarda oluşur. CM ve CR Chondrites çoğu dışında gruplandırılmış değil birkaç diğer karbonlu Chondrites gelen, 2 tip ait başka kondirit vardır petrolojik tip 2. vardır.
diyagram termal metamorfizma adanmış bölüm metamorfizma sıcaklığının artmasından bağlı Mineraloji ve doku değişiklikleri sürekli sırası açıklanmaktadır. Bu kondirit sulu değişiklik etkilerinin çok az kanıt gösterirler.
 
Tip 3 kondirit metamorfizmadan düşük bir seviyede olduğunu göstermektedir gösterir. Böyle olivin ve piroksen gibi mineraller kompozisyonlar büyük bir çeşitlilik gösteriyor, çünkü çoğu zaman farklı koşullar altında çeşitli bir oluşum gösteren dengeli değil olarak belirtilmiştir güneş bulutsu . Tip 1 ve 2 bile kondirit dengeli değildi


AKONDRİT ( ACHONDRİTE )
Kondrül içermeyen taş meteoritlere akondrit (Achondrite) denir.Akondritler yeryüzü kayaçlarından bazalt ve
derinlik kayaçlarına benzerlik göstermektedir. Bu tip göktaşlarında erime ve yeniden kristallenmeler 
gözlenir. Akondritler genel meteorların yaklaşık %8ini oluşturur. 
Bu örnek Güney Avustralya bulundu Brachina numune                     Bilinen ilk ay göktaşı, Allan Hills 81005.
türü için adlandırılmış brachinites denilen achondrites 
çok nadir sınıfına aittir. Brachinites öncelikle taneli olivin 
oluşur ve chassignites için bileşiminde benzer. 


Sınıflandırma  :