1 - Bakır Grubu Mineraller
Bakır minerallerinin toplam sayısı 165’in üzerindedir. Bunların çoğu sanayide kullanım alanlarına sahiptir. Bunlar arasında malakit, azurit, kalkopirit (chalcopyrite) ve krizokol (chrysocolla) gibi minerallerin yaygın olmamakla birlikte değerli taş olarak kullanıldığı görülmektedir.