Malakit

Malakit ( Malachite )

Genel Bilgi 

Kimyasal Grubu : Karbonatlar

Kimyasal Formülü : Cu2CO3(OH)2

Renk : Koyu yeşil ve karakteristik bantlar

Diğer İsimleri : Malahit

Malakit Tedaviler

Malakit genellikle oldukça kötü bir cila alır ve parafin mumu küçük çatlaklar görünüşünü iyileştirmek ve gizlemek için kullanılır. Benzer epoksi reçineleri  kullanılabilir - yüzeyi yapay reçine ile sertleştirilebilir.

Malachite Fiziksel Özellikleri

Sertliği : 3,5 - 4

Özgül Ağırlık : 3,25 - 4,10

Dilinim :  Mükemmel {-201}

Kırılım : Kolay kırılır, kırılma yüzeyi midye kabuğu şekillidir.

Isıya Duyarlılık : Isı ve sıcak sulara duyarlı

İkizlenme, {100} yüzeyinde olağan

Yoğunluk: : 3,6-4,05 g / cm3 (ölçülen) 4 gr / cm3 (hesaplanan)

Malakit Optik Özellikleri

Kırılma indisi : 1,655-1,909

Optik Karakter : İki eksenli/-
Çift kırılma : 0,250-0,254
Pleokroyizma : Yok
Dağılım : Yok

Malachite Optik Veri

Tür:İki eksenli (-)
RI değerleri: n α = 1,655 n β = 1.875 n γ = 1,909
2V : Ölçülen: 43 °, Hesaplanan: 38 °
Max Birefringence: δ = 0.254
 Görüntü (30 um kalınlığında) çiftkırılma girişim renk aralığını gösterir ve hesap mineral renklenme dikkate almaz.

levy.php?rate=0.254


Yüzey Rölyef: Çok yüksek
Dağılım : zayıf
Pleokroyizma: görünür ( nx renksiz, ny sarı yeşil. nz koyu yeşil.)
Yorumlar: X ^ c 23½ ° = neredeyse renksiz  Y b = sarımsı yeşil Z = Derin yeşil


Renk 

Renk ve Seffaflık, Parlak yeşil, siyahımsı yeşil; yarı şeffaf-opak

Çizgi Rengi : Soluk yeşil

Renk Nedenleri  : Yeşil, Cu 2+ oktahedral koordinasyon içinde

Şeffaflık : Opak

Parlaklık : İğnemsi kristalleri ipeğimsi, masif olanlar donuk-mat, diğerleri elmas parıltılı, camsı

Floresan ve diğer hafif emisyonları

Floresan (Genel) : Yok
Malakit Kristalografisi

Kristal Sistemi : Monoklinik

Kristal Biçimi : Çok nadir ve küçük kristalli, genellikle lifsi ve ışınsal, iğnemsi, kısa-uzun prizmatik; çoğunlukla masif, böbreğimsi

Jeolojik Çevre 

Bulunuşu :Malahit, bakır yataklarının oksidasyon zonunda oluşan ikincil kökenli tipik bir mineraldir. Daima bakır sülfürleriyle, özellikle kalkopiritle birlikte ve bunların yataklarının üst kısımlarında oksitlenme sonunda bulunur. Bu oksitlenme, özellikle kalsiyum karbonatın bulunduğu yerlerde su, hava ve karbondioksidin bakır sülfidi etkilemesiyle meydana gelir.
Parajenez mineralleri  Azurit, kuprit ve bakır ile birlikte bulunur. Topluluk oluşturduğu diğer mineraller kalsit, krizokol ve limonit dir. Bakır yataklarında çogunlukla kireçtaşları ile birlikte oluşur. 

Kristalleri az bulunur. İğne ve kıl gibi kristaller, bir arada, demete benzer şekildedir. Çoğunlukla üst yüzeyi yumrulu, yuvarlak, salkımsı agregat (amorf) olarak bulunur. Kristalleri, siyahımsı yeşil ve cam parıltılıdır; agregatları ise zümrüt yeşili renginde ve ipek parıltılı veya donuk olur.

Ayırıcı Özellikleri :  Rengi, böbreğimsi formu ve HCl'de çözünülürlüğü

Termal Davranışları: Tenorite bırakarak, yaklaşık 315 ° su kaybeder.

Diğer bilgiler : Seyreltik asitler kolaylıkla çözünür. Su içeren CO2 çok az çözünür. Sık azurit sonra veya Kuprit sonra değişiklik pseudomorfları olarak pseudomorfları olarak bulundu. Sonra atacamite, brochantite, kalkopirit, tetrahedrit, chalcophyllite, alçı, libethenite, kalsit, sfalerit, serüzit ve pirit. Pseudomorfları olarak daha az sıklıkla görülür. Nadiren Azurit veya Kupritin alterasyonlarında bulunur.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Macaristan, Sibirya, Almanya, Kuzey ve Güney Amerika, Türkiye, Güney Batı Afrika
 
MALAKİT FAYDALARI 


Oldukça parlak bir yeşile sahip mineral zengini bir taştır. Oldukça çok bulunabilen bir bakır cevheridir. Kalite değeri yüksek olanlar mücevherat olarak kullanılmaktadır. 

İsminin genel anlamı arındırıcı olarak bilinmektedir. Oldukça yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliği bulunmaktadır.

Bitkinliğe ve yorgunluğa oldukça iyi geldiği gözlemlenmiştir.
Yatıştırıcıdır, kişinin oldukça rahat bir uyku uyuyabilmesi ne yardımcı olur,
Taşıyan kişi üzerinde oldukça fazla neşe ve pozitif bir enerji depolar,
Duygusal anlamda kişiyi hassas hale getirebilmektedir,
Vücut üzerinde ağrılı olan bölgeye temas ettirildiğinde hafifletici özelliği faydalı olabilmektedir,
Cesaret vericidir korkulardan arındırır,
Kişiler arasında bulunan iletişim ve empatiyi arttırır.
En önemli özelliği de doğum anını kolaylaştırıcı özelliği gözlemlenmiştir.
Kandaki oksijen oranını arttırma özelliği bulunur,
Hücrelerin hızlı yenilenmesinde yardımcıdır.


malakit2.jpgmalakit3.jpg05Malakit4.jpg

malakit.jpgmakalit5.jpgmalakit8.jpg
malakit7.jpgmalakit6.jpg

8801766_fullscreen.jpgmalakit4.jpg

Bu kategoride henüz ürün Yok.