Krizopras

Krizopras

Krizopras (Chrysoprase)


Diğer İsimleri : Kiraz Boncuğu, Zafer Taşı

Sertliği : 6.5 - 7

Özgül Ağırlığı : 2.65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarı Saydam veya Opak

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO2

Rengi : Elma yeşili, soluk yeşil, sarımsı yeşil

Sembolü Olduğu Hususlar : Ruhsallık, başarı, galibiyet, aşk, denge

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Güney Amerika, Avustralya, Avusturya, Çekoslovakya, Rusya, Brezilya

Ni içeren kalsedon 
 

Krizyopras bir kalsedon çeşidi, değerli taş. Küçük miktarlarda nikel ihtiva eder ve ihtiva ettiği bu nikel nedeniyle rengi yeşildir. Genelde rengi elma yeşiliyken, koyu yeşile kadar değişiklik gösterebilir.Heliotrop ile karıştırılabilir, zira birbirlerine benzemektedirler. Krizopras kriptokristalindir. Kriptokristalin kuvars ailesinin diğer üyeleri akik,karneliyen ve onikstir. Kuvars ailesinin şeffaf olmayan üyelerinden farklı olarak, krizoprası değerli kılan desen ve tabakalar değil de rengidir.

Krizopras sözcüğü Yunanca chrysos yani "altın" ve prason yani "pırasa" sözcüklerinden türemiştir. Antik Roma öncesi dönemlerden beri kameler veya mühürtaşları halinde yüzük ve takılarda kullanılmış olan krizopras, hoş yeşil rengi ve diğer kuvarslara oranla daha nadir oluşu ile tarih boyunca en değerli kuvars çeşitlerinden biri olmuştur.

Güzel yeşil rengini ihtiva ettiği kromdan alan zümrüdün aksine, krizoprasın rengi yapısında bulunan küçük miktarlardaki nikelden gelir. Yapısında klorit ve hornblende içeren açık yeşil renkli, şeffaf krizoprasa praz denir. Praza açık yeşil rengini ihtiva ettiği bu iki mineral vermektedir.

Diğer kuvars çeşitleri gibi krizoprasın sertliği 6-7 civarındadır. En ünlü krizopras yatakları, Queensland, Batı Avustralya, Almanya, Polonya, Rusya, Arizona, Kaliforniya veBrezilya'dadır.Krizopras Ni-SiO2 Özellikle katılaşmış mağmanın farklılaşmaya uğradığı yerlerde (örneğin peridotun serpantinleşmeye başladığı yerlerde) kromit ve nikel gibi maden oluşumlarına paralel olarak yeşil renkteki kalsedon oluşumları gözlenebilir. Yüzde olarak az miktardaki Ni bileşikleri bile katılaşmış mağmanın bulunduğu ortama yeşilimsi renge vermeye yeter. Krizoprasın metalik parçacıklar veya çeşitli mikalar içermesi durumunda oluşum avanturin olarak da adlandırılır.

Manisa-Alaşehir'de sarımsı-yeşil krizopras, Biga'da koyu yeşil, Eskişehir-Sivrihisar'da gene koyu yeşil (buradaki krizopras yatakları mevcuttur. Ayrıca Balıkesir-Biga-Dikmen köyü güney doğusunda şistler içinde krizopras bulunur. Eskişehir-Sivrihisar-Dumluca köyü civarında Mihalıccık-Sazak arasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde işlenmiş krizopras oluşumları vardır.

Krizopras yarı saydam ve elma yeşili renginde bir kalsedon türüdür. Kalsedon çeşitleri arasında en değerliler arasında kabul edilmektedir.Krizopras taşının rengi içerisinde bulunan silisyumdioksit ile karışımda bulunan az miktarda nikelden gelmektedir. Kalsedon mineralinin değerli taş statüsündeki alt türlerindendir. Genelde dekoratif amaçlı ve takı olarak kullanılmaktadır. Karşısında duran kişiyi cezbedici bir ışıltıya sahiptir. Çok eskilerden beridir Ruhsal, Manevi, psikolojik korumanın sembolü olarak kabul edilmiştir. Yine eski zamandan gelen "Başarı ve Galibiyet" taşı olarak kabul edilmiştir. ‘Gözboncuğu’ adı da verilen krisoprasın daha açık renkli ve şeffaf bir türüne ‘praz’ adı verilmektedir. Praz’ın rengi, içindeki klorit minerallerinden kaynaklanmaktadır. Krizopras genellikle yeşil kuvars ile karıştırılmaktadır.

 

Bu kategoride henüz ürün Yok.