Moss OpaL

Moss OpaL

 

 

moss opal ile ilgili görsel sonucu

Kimyasal Formül : SiO2 . nH2O

Mohs Sertlik 5,5-6,5

Özgül ağırlık 1,98-2,50

Dayanım : Kırılgan

Dilinim Kalite Hiçbiri

Kırık Konkoidal, kıymık

Refraktif İndeks 1,37-1,52

Pleokroyizma Yok

Renk (Genel) Sütlü

Şeffaflık Şeffaf, Opak


Kristal Sistemi Amorf

Moss Opal İnklüzyonları genellikle,  kil mineralleri ile ince taneli klorit karışık bulunur.


Opallerde Dendrit Oluşumu
Opallerdeki ağaçlara benzer büyümeler, genelde, alkali-silikat içeren SİO2 çözeltisinin ürünüdür. Eger alkali-silikat çözeltilerine metal tuzu çözeltileri eklenirse, bu tür dendrit büyüme ve şekilleri ve borumsu (çubuksu) yapıda ışınsal büyümüş silikat çubukları ortaya çıkar. (Landmesser,1984)

Dendridi opallerde, dendritik yani ağaçlara benzer yapıda görülen mineral, opal oluşumundan önce oluşmuştur. Dendritler önce oluşup daha sonra etrafları opal malzemesince sarılmıştır. Bazı opallerde dendritler opallerden daha fazla yer kaplamaktadır. Bazı örneklerde ise az miktarda dendrid görülmektedir. Dendritli opaller önce içerdikleri kapammlarm (dendritlerin) silis tarafından ornatılmayı daha sonrada tümüyle silisli çözeltilerle doldurulma olaylarım yani iki süreç üst üste geçirmiştir.Buna göre dendritli opallerde 3 önemli ayırt edici özellik göze çarpmaktadır.  
 
Dendritlerin üstü ve araları opallerce kaplanmıştır. Opallerin rengi gridir, dendrit rengi siyahtır. Bu opalleri çevreleyen zar kremsi- açık sarımsı bir renkte görülmektedir.
2-Birim içindeki bazı opallerde dendrit bulunmaz. Bunlar çalışma bölgesinin masif opalleridir. Koyu gri renkte olan bu örnekler yer yer sarı, bal sarısı renklerdede gözlenmiştir.
3-Bazı yan kayaçlarda, geniş boşluklar masif opal malzemesi olan kalsedon ve kristalin kuvars ile doldurulmuştur.
Resim 4.1.53: Boşluk dolgusu olarak yerleşen kuvars
malar görülmektedir.
Resim 4.1.54: Gri opalde bantlaşma
Dendritlerin oluşumundan sonra SİO2 çözeltisi yeniden jel haline dönüşür dendritler üzerinde ve boşluklarda bu kez yeniden konsantrik (eş merkezli, halkalı) tabakalar olarak çökelirler.

Türkiye'de Bayat (Afyon) bölgesinde, Bekir ve Derbent köyleri yolu üzerindeki Bekarlı Çevlik tepe yakınında, esas zon olarak bulunmaktadır.Ayrıca yersel olarak da, Bayat'tan Ankara yönünde hemen çıkışta karayolunun her iki tarafındaki alanlarda, kalitesi düşük kahvemsi-siyah renkli olanlar ise Bayat'ın yaklaşık 4 km güneydoğusundaki Kazankayadere ve Değirmendere yamaçlarında yer almaktadır. Breşik-dendritli ve homojen-dendrıtlı yapılarda, beyaz, sarı, turuncu, siyah, kahve ve yeşil renklerde, moss opal türü (opal grubu, Si02 .nH2 0) süstaşları bulunmaktadır. Bu opallerin içinde pigment oluşumlarının, opallerin renkleri üzerinde etkiisi büyük olup; Turuncu ve yeşil renklerdeki dendritli opallerin kimyasal analizine göre, turuncu rengin Fe, Mn ve Ti, yeşil rengin ise Ni ve Cr elementlerinden dolayı oluştuğu söylenebilir. Jeolojik olarak, hidrotermal sirkülasyonun taşıdığı silisli çözeltilerin çatlak ve katman boşluklarını doldurarak yerleştiği, 3-4 metreye kadar kalınlaşabilen stratiform opal yataklanmaları. tüf ve killi kireçtaşı birimleriyle, bazalt ve killi kireçtaşı birimleri arasında gözlenmektedir .

Bu kategoride henüz ürün Yok.