GEMOLOJİ NEDİR?

GEMOLOJİ NEDİR 

Değerli taşları profesyonelce tanımlama ve değerlendirme sanatına ve bilimine gemoloji denir. Gemoloji yer bilimlerinin ve mineroloji bilim dalının branşı olarak görülmektedir. Bazı kuyumcular akademik olarak gemolog yetişmişlerdir ve değerli taşları tanımlayabilecek ve değerlendirebilecek yetenekte olurlar.

MİNEROLOJİ NEDİR

Mineroloji, minerallerin kimyasal yapısı, fiziksel (optik dahil) özellikleri ve kristal yapıları ile ilgilenen yer bilimleri bilim dalına verilen isimdir. 

MİNERALLER

Mineraller kabaca 9 grupta sınıflandırılmıştır

1.Elementler,Yarı metaller ve metal olmayanlar 

2.Sülfitler,Sülfoarsenitler, Sülfoantimonitler, Sülfobismutitler vb.)

3.Halojenitler 

4.Oksitler,Hidroxitler, Vanadatlar, Arsenitler, Antimonitler, Bismutitler, Selenitler, Tellüritler, İyoditler 

5.Karbonatlar + Nitratlar 

6.Boratlar 

7.Sülfatlar, Selenatlar, Tellüratlar,Kromatlar, Molibdatlar, Wolframatlar 

8.Fosfatlar, Arsenatlar, Vanadatlar 

9.Silikatlar, Germanatlar 

10.Organik bileşikler
 

MİNERALLERİN KRİSTAL SİSTEMLERİ

1.Kübik

Kübik kristal sisteminde 3 kristal ekseni birbirine dik ve eksenler eşit uzunluktadır 

2.Heksagonal

Heksagonal kristal sisteminde a1,a2,a3 kristal eksenleri eşit uzunlukta olup birbirleriyle 120 derece açı yaparlar, c ekseni farklı uzunlukta olup a1,a2 ve a3 eksenlerine diktir 

3.Ortorombik

Ortorombik kristal sisteminde 3 kristal ekseni birbirine dik fakat kristal eksenleri farklı uzunluktadır 

4.Trigonal

Trigonal kristal sisteminde kristal eksenleri eşit uzunluktadır fakat birbirlerini farklı açılarda keserler 

5.Tetragonal

Tetragonal kristal sisteminde a ve b kristal ekseni birbirine dik ve eşit uzunluktadır, c kristal ekseni farklı uzunlukta olup a ve b eksenine diktir 

6.Monoklinik

Monoklinik kristal sisteminde 3 eksenden ikisi birbirini dik açılar ile keserler, üçüncü eksen diğer ikisini 90 dereceden farklı keser, eksenler birbirinden farklı uzunluktadır 

7.Triklinik

Triklinik kristal sisteminde 3 kristal ekseni birbirini 90 dereceden farklı keserler ve eksenler farklı uzunluktadır

Bu kategoride henüz ürün Yok.